top of page
people together.jpg

MENsgericht VERANDERen

Verandering is het meest effectief als het van binnenuit komt. Wanneer mensen denken dat ze kunnen veranderen en dit kunnen aanpassen aan hun behoeften en voorkeuren. Het beheren van verandering is daarom vooral het creëren en het faciliteren van een proces dat helpt uit te brengen over de verandering en zorg ervoor dat het produceert collectieve resultaten die in lijn liggen met de organisaties doel en strategie.

Onze voorkeur benadering van de veranderingen of organisatie-ontwikkeling is die van 'co-creatie'. Bij co-creatie creëren leiders, managers, medewerkers en klanten of andere belanghebbenden nieuwe routines, nieuwe manieren van werken in interactie met elkaar.

METHODOLOGIE

three elements of consulting.png

Appreciative Inquiry
Onze voorkeursbenadering van (gedrags)verandering of organisatieontwikkeling is positief: Appreciative Inquiry. De logica om te identificeren wat werkt, dat verder te onderzoeken om te begrijpen waardoor het werkte en vervolgens een mogelijke 'eindtoestand' voor te stellen, levert elke keer effectief resultaat. Het bouwt voort op de kracht van verhalen vertellen en vereist actief luisteren, vanuit oprechte interesse. Dit levert extra resultaten op, zoals oude collega's die verborgen schatten vinden in elkaars passies en interessegebieden en expertise. Het maakt de verandering sterker en duurzamer door wederzijds vertrouwen en echt begrip op te bouwen.

Agile projectmanagement

Om projecten te managen die van nature minder voorspelbaar zijn en gebaseerd zijn op (actie) leren, wordt een aanpak gevolgd die is gebaseerd op de Agile methodologie. Korte "sprints" en snelle prototyping en tests dragen bij aan de kracht van het co-creëren van nieuwe manieren van werken met een constructieve aanpak.

Online interactie
Sinds Covid-19 de wereld zoals wij die kenden opschudde, is online samenwerking en - communicatie mogelijk gebleken. We hebben de mogelijkheden en grenzen onderzocht om verandering online mogelijk te maken. Op basis van onze kennis hebben we nieuwe concepten en interventies ontwikkeld voor teams op afstand, asynchrone interactie en het opbouwen van online relaties. Wij werken inmiddels ook grotendeels online en hebben de eerste volledige online klantopdrachten succesvol afgerond.

bottom of page